สถานีวิทยุ Love ok click FM 96.75 MHz เมืองเชียงใหม่ คว้ารางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประเภทกิจการบริการธุรกิจ

ในงาน NBTC-QUALITY RADIO BROADCASTING ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี 2566 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ 3 ระดับ เขต ภูมิภาค และประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 105 สถานี ในกิจกรรมและประกาศรางวัล “NBTC-QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริม การประกอบกิจการวิทยุและยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น โดยนำแนวคิดการกำกับดูแลเชิงบวก (Positive Regulation) คือการให้รางวัลและยกย่องสื่อกระจายเสียงที่ประกอบกิจการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายความรับผิดชอบและการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี มาใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เป็นตัวอย่างที่ดี กระตุ้นให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพัฒนาคุณภาพของการประกอบกิจการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต้อสังคมต่อไป

กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวว่า ปี 2566 เป็นปีแรกที่ได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ โดยมีกระบานการประเมินคุณภาพที่ส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ในการกำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลายมิติไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเรื่องการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณสมบัติเฉพาะประเด็น ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานี การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ/ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง การจัดผังรายการให้มีข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การดำเนินการตจามมาตรฐานจริยธรรม การจัดให้มีรายการที่เป้นประโยชน์ที่หลากหลายและเนื้อหารายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของคนและสังคม รวมถึงความสร้างสรรค์ น่าสนใจด้วย

การพิจารณารางัลประกอบด้วย 3 ระดับคือ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ ไม่เคยมีประวัติการกระทำที่เข้าข่ายกรมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเข้าสุ่กระบวนการประเมินมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 2,505 สถานี เข้าสู่การได้รับรางวัลในระดับเขต 85 สถานี ระดับภาค 15 ราย และได้รับรางวัลระดับประเทศ 5 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 2 ราย ผูเทดลองออกอากาศฯประเภทกิจการบริการสาธารณะ 1 ราย ประเภทกิจการบริการชุมชน 1 ราย และประเภทกิจการบริการธุรกิจ 1 ราย

กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กล่าวขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมกำหนดเกณฑ์ และประเมินคัดเลือกในกระบวนการต่างๆ และมหาวิทยาลัยจำนวน 21 แห่งที่เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกในระดับเขต รวมทั้งขอบคุณและยินดีด้วยกับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงทุกรายที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ และหวังว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงจะยังคงเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *