สื่อสุขภาวะจังหวัดเชียงใหม่ ระดมสื่อมวลชนเชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์พื้นบ้านย่านเวียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดย นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล ได้มีการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ (สื่อสุขภาวะ เขต 1)

โดยได้ตั้งคณะทำงานจากสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ดูแลขับเคลื่อนด้านสื่อสุขภาวะ เชื่อมโยงการทำงานด้านร่วมกับ สช. หรือ สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Commission Office : NHCO)

โดยได้กำหนดหน้าที่และบทบาทของคณะทำงานของทีมสื่อสุขภาวะ จ.เชียงใหม่ ในการนำเสนอข่าวสารด้านสุขภาพ สุขภาวะและ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพลเมืองให้รู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายด้านสื่อที่มีความเข้าใจต่อนโยบายสุขภาวะ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ภายใต้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นการเชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ ต่อไป..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *