การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายรัฐ สื่อ ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 กันยายน 2566ณ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รู้เท่าทันสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพอันตราย ตลอดจนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโดยการส่งต่อข้อมูลให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ

2.เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานและการจัดการปัญหาโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ต้องสงสัยในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

3.ภาคีเครือข่ายประชาชน มีส่วนร่วมในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส และเผยแพร่

ข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพทางสื่อต่างๆ

โดยพื้นที่นำร่อง 11 อำเภอ ได้แก่

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอสันกำแพง

3.อำเภอสันป่าตอง

4.อำเภอดอยหล่อ

5.อำเภอหางดง

6.อำเภอสันทราย

7.อำเภอฝาง

8.อำเภอฮอด

9.อำเภอจอมทอง

10.อำเภอเชียงดาว

11.อำเภอดอยสะเก็ด

ทั้งภาครัฐ เครือข่ายประชาชน เครือข่ายสื่อ เครือข่ายสถาบันศึกษา

พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดการยาและผลิตภัณฑ์ไม่ปลิดภุยในชุมชน

และมีการนำเสนอผลงานการจัดอบรมณ์ให้ความรู้ภัยอันตรายผลิตภัณฑ์สุขภาพในหลายภาคส่วนที่ผ่านมา

1.อบรมแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่

2.อบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคตำบลข่วงเปา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

3.อบรม อสม. เทศบาลสุเทพ 14 กรกฎาคม 2566

4.อบรม อสม. โดยใช้สื่อ ลดปวด ลดอ้วน ลดโรค รู้เท่าทันสื่อ

5.อบรมวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ โดย วิทยากรสื่อ วันที่ 11สิงหาคม 2566

6.อบรมวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ โดย วิทยากรสื่อ วันอาทิตย์ที่ 20สิงหาคม 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *