จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดงาน Lamphun Tech fair & Supply chain 2023

กิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SME ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ของอุตสาหกรรมขึ้นรูป แปรรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร ( Lamphun Tech fair & Supply chain 2023 ) ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ณ สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน

โดยพิธีเปิดกิจกรรมกิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SME ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้เข้าร่วมงาน โดยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีโครงการสำรอง (Y2) และมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในเรื่องของกระบวนการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SME จังหวัดลำพูน โดยมีการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรมและได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน 2 กิจกรรมประกอบด้วย  1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ใบสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 24 สถานประกอบการ 2.จัดอบรมเสริมสร้างความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งจัดทำแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน สำหรับกิจกรรมงานแสดงศักยภาพ SME ลำพูนและจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ของอุตสาหกรรมขึ้นรูป แปรรูปชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องจักร ที่จัดขึ้น   ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ 3 เพื่อจัดแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และSME จำนวน 36 สถานประกอบการ และมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) จำนวน 12 สถานประกอบการ และยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเชียงใหม่ , บริษัท Schaffner EMC จำกัด , บริษัท Murata Electronics (Thailand) จำกัด , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้มาให้ความรู้ผ่านกิจกรรมเสวนาเรื่องการปรับตัวของอุตสาหกรรมในยุคค่าแรงสูง ช่วงเช้าวันนี้ และภายในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2566

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ และ SME ในจังหวัดลำพูน ถือเป็นโครงการที่ดีอันเป็นการพึ่งพาตนเองของอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน โดยอาศัยการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ เชื่อมโยงไปยัง SME และผู้ประกอบการรายเล็ก และยังถือเป็นการลดต้นทุนทางการผลิต ลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ตลอดจนเกิดการขยายฐานการผลิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูน

และในวันนี้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “การปรับตัวของอุตสาหกรรมในยุคค่าแรงสูง” โดยศูนย์เศรษกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เชียงใหม่ ผู้แทนจากบริษัท Schaffner EMC จำกัด ผู้แทนจากบริษัท Murata Electronics (Thailand) จำกัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่าง SME กับ ผู้ประกอบการรายใหญ่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *