เรียกร้องหน่วยงานรัฐกํากับและดูแลให้ผู้ประกอบการมีการจัดระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

เรียกร้องหน่วยงานรัฐกํากับและดูแล จัดระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมกรณีอุบัติเหตุของรถตู้โดยสารบริษัทเปรมประชา เส้นทาง เชียงใหม่-ปาย

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ และสภาผู้บริโภคภาคเหนือ เสนอข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ กํากับและดูแลให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะภาคเหนือ มีมาตราการในการจัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ ปลอดภัยและเป็นธรรม โดยขอให้สํานักงานขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก ควบคุมมาตราการรถตู้โดยสารใน การจํากัดและควบคุมความเร็วในเส้นทางพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และขอให้บริษัทเปรมประชาขนส่ง ใน ฐานะผู้ประกอบการต้องดูแลชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ทันถ่วงที่

นายลาภิศ ฤกษ์ดี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ภาคเหนือ ให้ข้อมูลว่าจากบทเรียน เมื่อปี ๒๕๕๗ กรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจําทางของบริษัท เปรมประชาขนส่ง จํากัด เส้นทางแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ พลิกคว่ํา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ๕ ราย บาดเจ็บอีกร่วม ๖๑ รายนั้น ที่ผ่านมาผู้เสียหายทุกรายต้องใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยเยียวยาจากบริษัทด้วยการฟ้องคดีต่อศาล จนคดีสิ้นสุดในศาลชั้นอุทธรณ์เมื่อปี ๒๕๖๐ และเหลือ ผู้เสียหายจํานวนสามครอบครัวที่ใช้ระยะเวลานานในการช่วยเหลือดูแลและเยียวยา เนื่องจากบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายตามคําพิพากษาและผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนต่อกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกหลาย ครั้ง โดยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และศูนย์ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เข้าให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง จนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ รถโดยสารประจําทางบริษัท เปรมประชาขนส่ง สามครอบครัวสุดท้ายได้รับการเยียวยาจากบริษัท โดยบริษัท ยินยอมจ่ายค่าเสียหายตามคําพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยครบทั้งหมดเป็นเงินรวม ๒.๘ ล้านบาท หลังจากต่อสู้เรียกร้องสิทธิมาตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน

และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารประจําทาง เชียงใหม่ – อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของบริษัทเปรมประชาขนส่งจํากัด หมายเลข ๕๒๒ ทะเบียน ๑๐ -๑๙๖๒ ป้ายเหลือง ที่ออก จากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ เกิดพลิกคว่ําบนถนนทางหลวง ๑๐๙๕ พนักงานขับรถใช้ความเร็วที่ ๘๓ กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาทําให้เสียหลักตกคูน้ําข้างทางก่อนถึงหมู่บ้านแม่เลา พื้นที่ ต.ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้เสียชีวิต ๒ ศพ บาดเจ็บ ๑๐ คน

จากกรณีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเส้นทางมีความเสี่ยงบ่อยครั้ง ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกในการใช้บริการขนส่ง ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือและสภาผู้บริโภค ภาคเหนือ จึงมีข้อเสนอต่อ สํานักงานขนส่งจังหวัด และบริษัทเปรมประชาขนส่ง ดังนี้

๑. ขอให้บริษัทเปรมประชาขนส่ง ช่วยเหลือและดูแล ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ ที่รวดเร็วและชดเชยอย่างเป็นธรรม

๒. สํานักงานขนส่งจังหวัด ต้องมีมาตรการกํากับผู้ประกอบการขนส่งให้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของ ผู้บริโภคที่ดําเนินการเรียกร้องสิทธิ โดยที่กลไกของรัฐช่วยเหลือจนได้รับการชดเชยเยียวยา จนสําเร็จ

๓. สํานักงานขนส่งจังหวัด เปิดให้มีผู้ประกอบการขนส่งมากกว่าหนึ่งรายต่อหนึ่งเส้นทาง เพื่อผู้บริโภคมีทางเลือก และโอกาสที่จะเลือกการเดินทางที่ปลอดภัย

๔. สํานักงานขนส่งจังหวัด ต้องกํากับมาตราฐานความปลอดภัยให้รถตู้โดยสาร โดยเฉพาะการควบคุมดูแลผู้โดยสารกับการใช้อุปกรณ์ในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง (เข็มขัดนิรภัย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *